GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

ONZE BOUWFORMULE

Wij werken met onafhankelijke aannemers. We werken dus niet voor een sleutel-op-de-deur firma.

Zelfbouw is uiteraard ook een optie. In dit geval wordt de begeleiding aangepast aan de vraag.

Als bouwheer kies je zelf de aannemers, met de nodige ondersteuning van de architect.

 

DE ARCHITECT

De architect zorgt voor het uitwerken van het ontwerp, de bouwplannen en het aanvraagdossier, en houdt toezicht op de werken. Dit is wettelijk verplicht.

Het is belangrijk dat de architect de belangen van de bouwheer verdedigt tijdens het verloop van de werken. Deze hoort dus onafhankelijk van de aannemer te werken.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek informeren we naar wensen en noden van de bouwheer, en wanneer het klikt, kan er gestart worden met het ontwerp (in geval van verbouwingen, na het opmeten van de bestaande gebouwen. )

 

HET ONTWERP

Eerst wordt er in detail besproken wat je als bouwheer precies verwacht, of er speciale wensen zijn, wat de gewoontes van de toekomstige bewoners zijn, enz.

Ook sfeerbeelden, een moodboard, vakantiefoto's enz. zijn hierbij welkom.

Ook het budget is hierbij uiteraard van belang. Wij hanteren een richtprijs van 1000 tot 1500 € per vierkante meter voor nieuwbouw woningen, om een eerste idee van de bouwkost te krijgen.

Op die manier krijgen wij een goed beeld van wat er precies verwacht wordt van de woning, qua stijl en gebruik.

Daarna wordt er een eerste voorontwerp gemaakt.

Dit wordt besproken en bijgeschaafd, tot alles op punt staat.

Daarna wordt dit besproken met de bevoegde gemeentediensten, en uitgewerkt tot een bouwaanvraagossier.

Dit alles neemt gemiddeld een 4-tal maanden in beslag.

 

AANVRAAGPROCEDURE

Vanaf 2018 worden alle dossiers digitaal ingediend, in het omgevingsloket.

Na indienen van het dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Na een 10-tal dagen ontvang je een attest van volledigheid, waarna een termijn van 75 dagen begint te lopen, waarin je dossier wordt behandeld door de verschillende diensten.

Daarna ontvang je van de gemeente een document met de beslissing.

De duur hiervan is uiteraard zeer variabel.

 

Na het uithangen van de vergunning kunnen de werken dan starten.